ข้อมูลการเดินทาง

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่จุดจอดแยกดอยติ

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 50 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 20:25 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง เพชรบูรณ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 456 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 8:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 08:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 16:40 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 456 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 16:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 16:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 00:00 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 456 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 17:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 17:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 01:00 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 456 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 19:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 19:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 02:50 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 569 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 8:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 08:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 18:45 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 569 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 16:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 16:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 01:45 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 569 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 17:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 17:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 02:45 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 569 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 19:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 19:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 04:30 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 888 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 8:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 08:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 00:30 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 888 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 16:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 16:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 07:20 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 888 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 17:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 17:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 08:20 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 888 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 19:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 19:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 09:50 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 254 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 8:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 08:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 12:15 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 254 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 16:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 16:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 19:40 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 254 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 17:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 17:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 20:40 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 254 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 19:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 19:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 22:30 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ


⬇ ดาวน์โหลดแอพ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ⬇จองตั๋วรถทัวร์


จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต