ข้อมูลการเดินทาง

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง แม่ฮ่องสอน [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 6:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 06:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 14:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: พัดลม
จำนวนที่นั่ง: 22
ราคา: 138 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 7:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 07:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 15:00 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 7:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 07:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 15:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 8:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 08:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 16:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 9:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 09:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 17:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 10:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 10:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 18:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 11:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 11:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 19:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 12:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 12:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 20:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 13:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 13:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 21:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
มาตรฐานรถ: มินิบัส
จำนวนที่นั่ง: 15
ราคา: 250 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 14:30
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 14:30 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 22:30 น.
ผู้ให้บริการ: เปรมประชาขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 36
ราคา: 549 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 08:00 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: อีสานทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
มาตรฐานรถ: วีไอพี 24
จำนวนที่นั่ง: 24
ราคา: 949 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 19:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 19:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 06:00 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: อีสานทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 888 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 10:15 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 111 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 21:20 น.
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ


⬇ ดาวน์โหลดแอพ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ⬇จองตั๋วรถทัวร์


จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต