ข้อมูลการเดินทาง

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ร้อยเอ็ด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 739 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 07:50 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 800 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 08:55 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 704 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 07:10 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 349 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 01:00 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน) ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ]

วันรถออก จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2555
เส้นทางการเดินทาง: เชียงใหม่ – อุบลราชธานี (ด่วน)
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 52
ราคา: 641 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 06:00 น. (27 พ.ย.)
ผู้ให้บริการ: เพชรประเสริฐ


⬇ ดาวน์โหลดแอพ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ⬇จองตั๋วรถทัวร์


จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต