ข้อมูลการเดินทาง

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ลงที่จุดจอดท่าศาลา

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง นครศรีธรรมราช [ จุดจอดท่าศาลา ]

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
มาตรฐานรถ: ป.2
จำนวนที่นั่ง: 40
ราคา: 453 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 7:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 07:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 17:10 น.
ผู้ให้บริการ: นครศรีร่มเย็นทัวร์

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
มาตรฐานรถ: ป.2
จำนวนที่นั่ง: 40
ราคา: 453 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 14:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 14:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 00:10 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: นครศรีร่มเย็นทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ลงที่สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง ชุมพร [ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) ]

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 34
ราคา: 380 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 9:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 09:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 15:30 น.
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 36
ราคา: 380 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 02:30 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 34
ราคา: 380 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 22:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 22:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 04:30 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: วีไอพี 32
จำนวนที่นั่ง: 30
ราคา: 443 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 22:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 22:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 04:30 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ลงที่สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง ชุมพร [ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) ]

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 34
ราคา: 450 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 9:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 09:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 17:30 น.
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 36
ราคา: 450 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 04:30 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 34
ราคา: 450 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 22:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 22:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 06:30 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: วีไอพี 32
จำนวนที่นั่ง: 30
ราคา: 525 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 22:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 22:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 06:30 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ลงที่สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง ชุมพร [ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) ]

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 34
ราคา: 434 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 9:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 09:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 17:00 น.
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 36
ราคา: 434 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 20:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 20:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 04:00 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 34
ราคา: 434 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 22:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 22:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 06:00 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
มาตรฐานรถ: วีไอพี 32
จำนวนที่นั่ง: 30
ราคา: 506 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 22:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 22:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 06:00 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน ลงที่สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

ตัวอย่างการเดินทาง

จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง ชุมพร [ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) ]

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 34
ราคา: 380 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 12:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 12:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 18:30 น.
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง

วันรถออก พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2555
เส้นทางการเดินทาง: กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
มาตรฐานรถ: ป.1
จำนวนที่นั่ง: 36
ราคา: 380 บาท
เวลารถออก ต้นทาง: 21:00
รถออกจาก จุดขึ้นรถ: 21:00 น.
ถึงปลายทาง โดยประมาณ: 03:30 น. (26 ต.ค.)
ผู้ให้บริการ: สุวรรณนทีขนส่ง


⬇ ดาวน์โหลดแอพ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ⬇จองตั๋วรถทัวร์


จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต