เส้นทางเดินรถ

เพชรสุริยนทัวร์

สำหรับท่านที่เดินทางไปกลับระหว่าง กรุงเทพ-เชียงใหม่ และ เชียงใหม่-กรุงเทพ
ณ ขณะนี้ เรามีบริษัททัวร์ เพชรสุริยนทัวร์ เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่านครับ

ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพชรสุริยนทัวร์

สถานี: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋ว: สายเหนือ ชั้น 1 ช่อง 38
เบอร์โทรศัพท์: 095-3536999

สถานี: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋ว: ช่อง 11 12 16
เบอร์โทรศัพท์: เบอร์ 093-2272214

ไทยสงวนทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต

ไทยสงวนทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางต่างๆดังนี้

เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
86 *กทม-ธาตุฯ(86) 692 กม. ระยะเวลา 10.30 ชม.
86 *กทม-นิคมฯ(86) 618 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
928 *กทม-นิคมฯ(928) 644 กม.
86 *กทม-มุกฯ(86) 641 กม.
927 *กทม-มุกฯ(927) 681 กม.
928 *กทม-มุกฯ(928) 671 กม.
86VIP *กทม-เลิงนกทา VIP
86 *กทม-เลิงฯ(86) 591 กม.
928 *กทม-เลิงฯ(928) 617 กม.
86เสริม *กุดชุม-กทม
86เสริม *นิคม-กทม
86VIP *นิคมฯ-กทม.VIP
928เสริม *หนองสามสี-กรุงเทพ
928เสริม *อำนาจ-กทม
86เสริม *เลิงใหม่-กทม VIP
86VIP กทม-ธาตุพนม VIP 692 กม.
86 กทม-ธาตุพนม(86) 692 กม.
86VIP กทม-มุกดาหารVIP
86 กทม-มุกฯ(86) 671 กม.
927 กทม-มุกฯ(927) 681 กม.
23 กทม-หนองคาย
928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม 721 กม.
928 กทม-อำนาจ-นิคมฯ 644 กม.
928 กทม-อำนาจ-มุกฯ 671 กม.
86 กทม-เลิง(86) 618 กม.
928 กทม-เลิง(928) 617 กม.
86VIP กุดชุม-กทม VIP
86 ธาตุ-อำนาจ-กทม
86 ธาตุพนม-กุดชุม-กทม 665 กม. ระยะเวลา 10.30 ชม.
928VIP ป่าติ้ว-กทม VIP
86 มุกดาหาร-กทม. 671 กม.
86เสริม มุกดาหาร-กทม. VIP 671 กม.
927 มุกฯ- ร้อยเอ็ด-กทม.
928 เลิงนกทาใหม่-กทม 617 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
86 ขาล่อง เลิงนกทาใหม่-กทม.

สุวรรณนทีขนส่ง จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต

สุวรรณนทีขนส่ง เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางต่างๆดังนี้

เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
990 กรุงเทพฯ-ชุมพร 500 กม. ระยะเวลา 6.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ละแม 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
990 ชุมพร-กรุงเทพฯ 500 กม. ระยะเวลา 6.5 ชม.
89 ละแม-กรุงเทพฯ 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 สวี-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 7.5 ชม.
89 สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 7.5 ชม.
89 หลังสวน-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
89 หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางต่างๆดังนี้

เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
62 กรุงเทพฯ – ขนอม 710 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง 672 กม. ระยะเวลา 10.15 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล 977 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง 755 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ ระยะเวลา 10.30 ชม.
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง 839 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
988 กรุงเทพฯ – สตูล 977 กม. ระยะเวลา 11.45 ชม.
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ 645 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
62 ขนอม – กรุงเทพฯ 710 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
984 ตรัง – กรุงเทพฯ 672 กม. ระยะเวลา 10.15 ชม.
989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ 839 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
988 สตูล – กรุงเทพฯ 977 กม. ระยะเวลา 11.45 ชม.
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ 977 กม. ระยะเวลา 12 ชม.

สมบัติทัวร์ จองตั๋วออนไลน์

สมบัติทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทางต่างๆดังนี้

เส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา
20 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น 444 กม. ระยะเวลา 6.30 ชม.
90 กรุงเทพฯ – เชียงราย 844 กม. ระยะเวลา 11.30 ชม.
909 กรุงเทพฯ – เชียงราย(ข) 801 กม. ระยะเวลา 11 ชม.
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 713 กม. ระยะเวลา 10 ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมบัติทัวร์ นางเลิ้ง
สมบัติทัวร์ สายใต้
สมบัติทัวร์ สุคนธสวัสดิ์
สมบัติทัวร์ หมอชิต
สมบัติทัวร์ วิภาวดี


⬇ ดาวน์โหลดแอพ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ⬇จองตั๋วรถทัวร์


จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต