วิธีการจองตั๋วรถทัวร์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต.com

2. เลือกข้อมูลในกล่องค้นหา เพื่อทำการจองรถทัวร์

กล่องค้นหารถทัวร์

1.1 เลือกลักษณะการเดินทาง ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางได้ไปและกลับ หรือเลือกแค่เที่ยวเดียว
1.2 จังหวัดต้นทางที่ท่านจะขึ้นรถทัวร์
1.3 จุดขึ้นรถที่ต้นทาง
1.4 จังหวัดปลายทางที่ท่านจะลงจากรถทัวร์
1.5 จุดลงรถที่ปลายทาง
1.6 วันที่ออกเดินทาง (ถ้าท่านเลือกจองทั้งไปและกลับ ให้ท่านเลือกข้อมูลวันที่เดินทางกลับด้วยครับ)
1.7 กดปุมค้นหาเที่ยวรถทัวร์ที่ท่านต้องการ

3. หลังจากนั้นให้ท่านทำการเลือกเที่ยวรถที่ต้องการ

รายการเที่ยวรถทัวร์

3.1 เลือกเที่ยวรถที่ต้องการ
3.2 กดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

4. เลือกตำแหน่งที่นั่ง (สีขาว) หลังจากนั้นกดปุ่ม ดำเนินการต่อครับ

ตำแหน่งที่นั่งบนรถทัวร์

4.1 เลือกตำแน่งที่นั่งที่ต้องการ (สีขาวที่ว่าง)
4.2 กดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

 5. กรอกข้อมูลผู้โดยสารพร้อมเลือกประเภทของการชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงิน

5.1 กรอกข้อมูลผู้โดยสาร
5.2 เลือกประเภทการชำระเงิน
5.3 ทำการยอมรับเงื่อนไขในการจองรถทัวร์
5.4 กดปุ่มยืนยัน และทำการจอง

6.  คลิ๊กพิมพ์หน้านี้ แล้ว print ออกทางเครื่อง print และนำไปชำระเงินได้ที่ 7-elevent
หมายเหตุ
ท่านต้องชำระเงินก่อนเที่ยงคืน (24:00) ของวันที่จองครับ หากไม่ชำระเงินการจองของท่านจะถูกยกเลิก

 

 

จองตั๋วรถทัวร์


จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเน็ต